Tagged with Mozilla publica una actualització de Firefox perquè no es veien alguns complements