Tagged with Task Coach: Gestor de tasques

Task Coach: Gestor de tasques

Task Coack es un gestor de tasques amb llicencia GPL (General Public License, en català llicencia publica general). Es troba traduït a 50 idiomes (entre ells el català). Crear, editar i eliminar tasques i subtasques. Les tasques tenen un tema, descripció, prioritat, data d’inici, data de venciment, data de finalització i un recordatori opcional. Les … Continua llegint